Nuklearna elektrarna Krško je obvestila Upravo RS za jedrsko varnost, da je danes 4. 8. 2023 ob 18:30 zaradi velikega pretoka in visokega nivoja reke Save razglasila nenormalni dogodek.

Nuklearna elektrarna varno in stabilno obratuje na moči.
Dogodek spremlja strokovna skupina Uprave RS za jedrsko varnost, ki bo javnost sproti obveščala o nadaljnjem dogajanju.

Spletno uredništvo