Na Zlatem polju v Kranju nova parkirna mesta

Na seji Mestnega sveta Kranj katera je bila v sredo, je s sprejeto obvezno razlago 47. člena Odloka o občinskem OPPN avtobusni terminal bila podana osnova za pridobitev novih parkirnih mest na območju nekdanje kotlovnice, kar bo bistveno razbremenilo prostorsko parkirno stisko na območju Zlatega polja.