Na savski otok po bližnjici

Slika: MO Kranj

Mestna občina Kranj je odprla pot za pešce in kolesarje v Majdičev log, ki je v zadnjih letih bolj poznan pod imenom savski otok. Pot je na tej lokaciji že obstajala pred 90 leti, ko so lastniki, družina Majdič, nazadnje preuredili kanal ob Savi. Poimenovanje Majdičev log se je skozi leta izgubilo, ponovno pa se obuja z novo povezavo starega mesta z nakupovalnim središčem.

Nova sprehajalna pot, ki predstavlja tudi pomembno povezavo med starim mestom, zelenimi površinami ob Savi ter nakupovalnim središčem, je rezultat sodelovanja Mestne občine Kranj (MOK), skupine Elektro Gorenjska, podjetja Supernova, Zavoda za turizem in kulturo Kranj in potomcev družine Majdič.

Otok je v 16. stoletju pripadal baronu Khislu, prav tako tudi mlin, na katerega danes opomni stari približno poldrugi meter velik mlinski kamen iz 30. let 19. stoletja, ki je postavljen ob novi poti. Konec 19. stoletja je otok kupila družina Majdič, ki ga je imela v lasti do nacionalizacije premoženja. Prav v mlinu so leta 1893 prižgali prvo luč v Kranju. V času njenega lastništva je bil Majdičev log lično urejen park, znan po svoji krajinski zasnovi. Majdiči so ob Savi postavili tudi eno od prvih elektrarn na slovenskem prostoru. Bili so močno povezani z industrijskim razvojem Kranja. Pozneje je bil otok znan po Gorenjskem sejmu, drsališču, pokritem bazenu, sprehajalnih poteh in številnih dobro obiskanih dogodkih. Leta 2003 pa je na kraju porušenih sejemskih objektov zrastlo nakupovalno središče.

Z odprtjem nove sprehajalne poti občanke, občani, obiskovalke in obiskovalci dobivajo novo perspektivo na mestno jedro z vodne površine savskega kanala. Nova je tudi zasaditev drevoreda obvodnih vrb vrste iva, tj. avtohtono obvodno rastje, in ostalega rastlinja, ki prispeva k utrditvi poti. MOK do konca leta načrtuje še dokončanje postavitve informativnih tabel, ki bodo sprehajalce popeljale skozi zanimivosti o zgodovini otoka in naravne značilnosti.