Na poti do družbe z manj odpadki

Slika: pixabay.com

Družba brez odpadkov nikoli ni obstajala, ne obstaja in nikoli ne bo obstajala. Lahko pa stremimo k temu, da občutno zmanjšamo količino odpadkov, ki jih proizvedemo in na koncu deponiramo. Ena od zanesljivih poti do zmanjševanja količine odpadkov je sprejem in izvajanje strategije Zero Waste, ki jo sprejemajo v lokalnih skupnostih. Na Gorenjskem so na tej poti že nekaj časa občine Bled, Radovljica in Gorje, sedaj pa se jim pridružujejo tudi občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Predstavniki Mestne občine Kranj ter občin Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko so skupaj s Komunalo Kranj, Ekologi brez meja in več drugimi akterji na področju ekologije izoblikovali zaveze, ki bodo vodili do družbe z manj odpadki.

 

“Zero Waste si prizadeva za spremembo vrednot in odnosa do izdelkov ter odpadkov. Zero Waste družba bomo postali, ko bomo uspeli znižati porabo naravnih virov in energije ter spremenili koncept gospodarstva iz sedanjega linearnega v krožnega. Vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem je bistveno za uspeh Zero Waste načrta na kateremkoli nivoju. Prebivalci morajo načrtno in aktivno sodelovati pri snovanju sistemov upravljanja z viri, ki se usmerjajo k zmanjševanju nastajanja odpadkov. Le tako se bodo spremenili vzorci trenutnega potrošniškega vedenja in se bo začelo postopno opuščanje odpadkov”, je zapisano v predlogu strategije.

Predstavitev strategije Zero Waste bo danes, 10. septembra 2021 ob 18.30 uri v prostorih letnega gledališča Khislstein v Kranju. Dokument si bo na prizorišču dogajanja možno tudi ogledati in s pripombami strategijo še izboljšati.