Na lokalne volitve samo še slovenski državljani?

Slika: MNZ

Na Ministrstvu za notranje razmere razmišljajo, da bi spremenili Zakon o lokalnih volitvah,  in sicer 5. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na volilne upravičence. Veljavni zakon namreč omogoča, da se lokalnih volitev poleg slovenskih državljanov ter državljanov EU, ki imajo po EU zakonodaji izenačene pravice s slovenskimi državljani, lahko udeležijo tudi državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Javnost je o teh namerah obvestil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je tudi predlagatelj te spremembe.

Če bo do teh sprememb res prišlo, bomo na naslednjih volitvah lahko sami odločali, kdo bo naš predstavnik v lokalni skupnosti in ne tujci, ki v nekaterih slovenskih mestih množično pridobivajo dovoljenja najprej za začasno, kasneje pa tudi za stalno prebivanje.