Danes ob 12. uri se je ponovno sestal štab Civilne zaščite Jesenice z vsemi podpornimi službami. Predstavniki podpornih služb so županu Petru Bohincu in poveljniku CZ Jesenice najprej podali poročilo o stanju na terenu v pretekli noči in  danes do 12. ure:

  • Situacija v pretekli noči na ogroženem območju Koroška Bela je bila mirna. Na terenu so bili prisotni gasilci, MIR in PP Jesenice.
  • Strokovnjaki iz Geološkega zavoda Slovenije in predstavniki Civilne zaščite so ob 8. uri odšli na ogled plazišča. Pri tem so si ogledali strugo potoka Bele in izvedli ponovno slikanje z dronom. Na podlagi ogleda terena in posnetkov je župan občine Jesenice ponovno sprejel odločitev, da ostanejo vsi ukrepi evakuacije prebivalcev na ogroženem obočju v enakem obsegu  kot včeraj.
  • Zanka za potrebe alarmnega sistema na plazu je zaradi visokega vodostaja vode deaktivirana. Če ne bo večjih padavin in ob ugodnih vremenskih razmerah, bodo zanko ponovno namestili predvidoma v sredo.
  • Za potrebe nadzora plazenja zemljine se izvaja še vedno 24-urni monitoring plazu Urbas v komunikacijskem centru GARS Jesenice. Ker ponoči vizualni monitoring ni popolnoma zanesljiv in ne smemo ničesar prepustiti naključju, je evakuacija obvezna do 20. ure, torej pred nastopom teme.
  • V veljavi ostaja Odredba o zapori prometa na območju naselja Koroška Bela ter evakuacije prebivalcev. Zato vse prebivalce ponovno obveščamo o upoštevanju naslednjih ukrepov:

1.        Od 17. ure danes bo na območju Koroške Bele omejeno gibanje, dovoljen bo samo lokalni promet. Zapore  bodo postavljene na naslednjih točkah: Trebež pri kamnolomu, Cesta talcev št. 1.  in 11 ter Cankarjeva cesta pri Štefančevem znamenju.

2.        GARS bo izvajal 24-urni monitoring na plazu Urbas.

3.        Pripravljen je načrt za evakuacijo prebivalcev, ki stanujejo na naslednjih ulicah oz. območjih: Gorska pot, Koroška cesta, Nova ulica, Partizanska pot, Prosvetna cesta, Stranska pot, Ulica Karla Prežlja, Cesta Viktorja Svetina, Cesta talcev, Na Lehah, Cesta Ivana Cankarja, Potoška pot.

4.        Evakuacija za stanovalce na navedem območju je obvezna v nočnih urah, in sicer med 20. in 7. uro z možnost podaljšanja. Prav tako naprošamo prebivalce, da so pripravljeni za evakuacijo tudi v dnevnem času.

5.        Namestitev prebivalcev v nočnem času bo organizirana v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah. Občani lahko odidejo v OŠ Prežihovega Voranca že od 17. ure dalje. Evakuacija iz ogroženega območja mora biti zaključena najkasneje do 20. ure. Avtomobile lahko parkirate na območju šole in na parkirišču za Gledališčem Toneta Čufarja. Prebivalci, ki imajo hišne ljubljenčke, jih lahko vzamejo s sabo, kjer jim bo zagotovljen prostor.

6.        Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, bo namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

7.        Jeko d.o.o. bo med 20. in 7. uro zjutraj ponovno preventivo zaprl plinovodno omrežje, zato naj krajani predhodno izklopijo vse plinske naprave.

Vse prebivalce naprošamo, da so skrajno previdni in naj s seboj vzamejo samo nujne osebne stvari, topla oblačila in osebne higienske potrebščine. V namestitveni točki bo poskrbljeno za ležišča, odeje in vzglavnike, tople napitke in suhe obroke.

Glede na to, da je jutri delovni dan oziroma bodo krajani peljali otroke v vrtec, prosimo, da že danes vzamejo s seboj vse potrebno.

Podatki o pomembnih številkah:

SOS številka za komunikacijo s kriznim štabom CZ: 030 787 507
Psihosocialna podpora: 04 5836 401 (CSD Jesenice)
Prevoz občanov, ki nimajo svojega lastnega prevoza: 041 623 565 (Robert Sušanj)

Ponovno naprošamo vse prebivalce, da se za evakuacijo mirno pripravijo. V tem času naj poskrbijo tudi za samozaščitne ukrepe vašega premoženja zaradi preprečevanja tatvin in vlomov.

Občani naj še naprej spremljajo informacije na Facebook profilu Občine Jesenice, spletni strani Občine Jesenice in Radiu Triglav ter dosledno upoštevajo podana navodila.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Jesenice