Na Karavankah vzpostavljena dvopasovna kontrolna točka

Od včeraj naprej  je  na  Karavankah  pri  vstopu  v Republiko  Slovenijo spremenjen  prometni režim. Vzpostavljena je dvopasovna kontrolna točka, ki
omogoča  hitrejše  prehajanje  meje.

En  kontrolni  pas (levi) je namenjen prometu osebnih  vozil,  drugi,  skrajno  desni  pa tovornemu prometu in tranzitu   avtobusov.   Posebej policija opozarja,  da  je   levi  pas  zaradi infrastrukturnih  omejitev  namenjen izključno osebnemu prometu. Za tovorna vozila in avtobuse je vozišče preozko, zato se morajo pravočasno razvrstiti na  desni  pas. Postavljena  je  prometna  signalizacija.

V času prepovedi prometa  tovornih in ob večjih zgostitvah bosta osebnemu prometu predvidoma
namenjena oba kontrolna pasova. Kontrola vstopa v Republiko Slovenijo se še naprej izvaja v nespremenjenem obsegu kot do sedaj.