Na Jesenicah se obetajo novosti

Julija so se pričela izvajati ureditvena dela v novih oz. dodatnih prostorih Ljudske univerze Jesenice, konec avgusta pa energetska sanacija Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.
Obstoječi prostori Ljudske univerze Jesenice ne zadoščajo za izvedbo vseh njihovih dejavnosti. V sklopu projekta »Večgeneracijski Center Gorenjske« želijo Jeseničanom zagotoviti prostor za neformalno druženje in skupnostno učenje v obliki tako imenovane »javne dnevne sobe«, v kateri bodo poleg učilnice na voljo tudi kuhinja, prostor za družabne igre in TV kotiček.

Slika: Občina Jesenice

Ljudska univerza Jesenice sicer že od leta 1992 opravlja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, na podlagi pogodbe pa tudi za območje drugih občin.Po prijavi na razpis je bila izbrana za sofinanciranje projekta »Večgeneracijski center Gorenjske«, ki se bo izvajal 5 let na področju celotne gorenjske regije. Kot partner bo Ljudska univerza Jesenice zagotavljala izvajanje aktivnosti v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Bohinj. Do leta 2022 bodo kot nosilni partner izvajali tudi druga dva zelo obsežna projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, in sicer »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« in »Center za svetovanje in vrednotenje zaposlenih Gorenjske«, Dosedanji prostori ne zadoščajo za izvedbo vseh dejavnosti.
Dela bodo dokončana predvidoma v septembru. ko sledi še dobava in montaža opreme oziroma pohištva ter predaja v uporabo. V času del se tako iskreno zahvaljujejo prebivalcem stanovanjskega dela objekta za njihovo razumevanje in potrpežljivost.

S 17. avgustom pa se je začelo nadaljevanje energetske sanacije Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, v sklopu katere bo v celoti zamenjana streha šole. Investicija je vredna 600.000 €, sredstva pa bo v celoti zagotovila Občina Jesenice iz svojega proračuna.
Dela bodo izvedena do konca tega leta.

Projekt energetske sanacije, z namenom učinkovitejše rabe energije v javnih objektih in zniževanja stroškov energentov, se je začel že leta 2013. Z menjavo oken in stavbnega pohištva in menjavo pet toplotnih postaj s tremi novimi, je občina samo zaradi tega ukrepa iz leta 2013, pri stroških ogrevanja prihranila približno 70.000 € letno.
Po letošnji obnovi strehe jih čaka še zadnji del energetske sanacije objekta – to je obnova fasade, ki je načrtovana za naslednje leto. Ocenjena vrednost tega dela investicije pa je dodatnih 550.000 €.

Vir: Občina Jesenice