Na Gorenjskem več vozil s spremstvom

Slika; www.policija.si

S predsedovanjem Slovenije EU bo veliko aktivnosti potekalo tudi na območju Gorenjske. Zato so predvidene občasne mobilne zapore prometa ob premikih kolon z varovanimi osebami. Mobilne zapore prometa bodo predvidoma na relacijah Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brdo in Bled in bodo kratkotrajne. Kot pravijo na Policijski upravi Kranj, večjih motenj ne pričakujejo, bo pa večje število policistov prisotnih na območjih, kjer se bodo nahajale evropske delegacije. Policisti opozarjajo, da imajo varovane kolone prednost pred ostalimi udeleženci v prometu in je potrebno upoštevati njihovo signalizacijo. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami. Pomembno je pravilno ravnanje ob srečanju z vozili s spremstvom. Vozniki morajo takoj ustaviti svoje vozilo, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo takoj umakniti z vozišča ter dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak in vozilu oz. vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morajo ustaviti svoja vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oz. ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znak z rdečo in modro svetilko.