Na Gorenjskem malo socialnih podjetij

Slika: Fundacija Vincenca Drakslerja, socialno podjetje

Mestna občina Kranj spodbuja razvoj socialnega podjetništva. Že nekaj let zapored vsako leto objavi razpis za razvoj socialnega podjetništva, na letošnjem je bilo za ta namen v proračunu rezerviranih 40.000 evrov.  Sredstva je prejelo pet kranjskih socialnih podjetij, vendar je nekaj sredstev še ostalo. Poleg Mestne občine Kranj socialno podjetništvo preko razpisov podpira še Občina Radovljica.

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin. Socialna podjetja so del socialnega gospodarstva. Socialno gospodarstvo sestavljajo socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti in proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode in storitve, ki odpravljajo eno ali več družbenih težav.

Na Gorenjskem je socialno podjetništvo slabo zaživelo, saj imamo bistveno manj socialnih podjetij kot v ostalih regijah. Če je v Sloveniji registriranih 275 socialnih podjetij, jih ima od tega samo trinajst sedež na Gorenjskem. Tudi slika socialnega podjetništva v Sloveniji je precej slabša kot v ostalih evropskih državah. V Evropski uniji socialna ekonomija k bruto družbenemu proizvodu in zaposlenosti prispeva približno 10 odstotkov, v nekaterih državah, kot npr. v Španiji, Italiji in na Švedskem še več, medtem ko v Sloveniji le dobra 2 odstotka. Vse to kaže, da imamo na tem področju v Sloveniji še velik potencial za rast. Tega se zavedajo tudi v Mestni občini Kranj, zato obljubljajo, da bodo socialno podjetništvo spodbujali tudi v prihodnje.  Za ta namen imajo pripravljen Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj, ki naj bi bil sprejet na decembrski seji Mestnega sveta.