Mestna občina Kranj tudi letos za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v občini namenja 40.000 evrov. Sredstva bo dodelila petim vlagateljem. Podpora programu, ki ni zakonska obveza občine, predstavlja doprinos k razvoju te oblike nepridobitnega podjetništva.  

 

Na podlagi odpiranja vlog je Mestna občina Kranj (MOK) petim vlagateljem že izdala sklepe in posredovala v podpis pogodbe za dodelitev pomoči v skupni višini 39.328 evrov. Vse prejete vloge so izpolnjevale pogoje Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2023 (Uradni list RS, št. 32/23).

MOK bo sofinancirala upravičene stroške za prenovo objektov ali poslovnih prostorov, najem poslovnih prostorov, pokritje plače novih delovnih mest, nakup strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Upravičenci po prejemu pogodbe predložijo zahtevke za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili najpozneje do 20. novembra 2023.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Kranj