Močne investicijske spodbude za podjetja

Slika: pixabay,com

Slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je bil včeraj tudi uradno potrjen na Svetu EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru načrta do leta 2026 predvideva neposredno alokacijo v višini 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih.

Kot pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo instrument omogočal podporo poleg mikro, malim in srednjim podjetjem tudi velikim podjetjem, vključujoč podjetja na zahodni regiji. Poudarek pa bo na močnih investicijskih spodbudah za podjetja, vsebinska področja, ki jih ministrstvo načrtuje za sofinanciranje naložb, pa so:

  • Energetska učinkovitost v gospodarstvu v višini 5 milijonov evrov;
  • Krožno gospodarstvo v višini 20 milijonov evrov;
  • Spodbujanje kapacitet za domačo predelavo lesa v višini 28 milijonov evrov;
  • Digitalna transformacija gospodarstva v višini 56,5 milijonov evrov;
  • Raziskave, razvoj in inovacije v višini80 milijonov evrov;
  • Dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje v višini 157,5 milijonov evrov;
  • Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v višini 80 milijonov evrov.

Z načrtom bo gospodarstvu omogočeno doseganje večje dodane vrednosti in konkurenčnosti, visokotehnološko opremljenost, prestrukturiranje v bolj odporne sisteme in zeleni in digitalni prehod.

Ukrepe bodo skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ter Slovenskim podjetniškim skladom razpisali najkasneje v prvem in drugem kvartalu leta 2022, pogodbe s podjetji morajo biti sklenjene do leta 2024, izplačila pa se bodo izvajala do prve polovice leta 2026.

Letošnjo jesen bo ministrstvo predstavilo celovito kampanjo, kjer bodo predstavljeni pogoji in merila za podporo projektom, s ciljem boljše priprave na začetek lansiranja novih ukrepov.