Mlade podjetnike vabijo v Kranj

Slika: MO Kranj

Kovačnica je eden izmed bolj prepoznavnih podjetniških inkubatorjev, ki je svoje prostore dobila v stari trgovski šoli v Kranju, sedaj pa se bodočim podjetnikom obetajo novi prostori v kranjskem mestnem jedru. Mestna občina Kranj je za ta namen lani kupila nekdanje prostore Pošte Slovenije, da bi omogočila učinkovito podporno okolje za razvoj dinamičnega podjetništva v Kranju oziroma na Gorenjskem in oživljanje starega mestnega jedra. Kovačnica – podjetniški inkubator bo dobila  1750 m² površine z 80 delovnimi mesti za mlade podjetnike, 100 sedežnimi mesti v večnamenski dvorani, sedmimi sejnimi sobami in 250 m² skupnih prostorov. V novih prostorih bodo sobivala mlada zagonska podjetja, ki delujejo največ pet let. Uporabniki bodo imeli na voljo sodobno opremljene laboratorijske prostore za izdelavo svojih izdelkov in nudenje storitev s področja umetne inteligence ter navidezne in obogatene resničnosti. Za oživljanje mestnega jedra je pomembno tudi, da mladi podjetniki v mestnem središču ne bodo samo delali, ampak tudi navezovali nove stike ter se udeleževali kulturnih in turističnih dogodkov.

Skupna vrednost operacije Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj znaša dobrih 2,4 milijona evrov. Približno 2,1 milijona evrov bosta prispevali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 300.000 evrov bo dodala MOK. Trenutno potekajo postopki za izbor izvajalcev za investicijsko-gradbena dela. Obnova se bo začela predvidoma junija, prostori pa naj bi bili nared za vselitev in uporabo v poletju 2022. Cilj projekta je prispevati k povečanju dodane vrednosti malih in srednjih podjetij v regionalnem gospodarstvu, spodbuditi inovacijski in zagonski podjetniški potencial MOK in gorenjske regije, krepiti podjetniško in ustvarjalno regionalno skupnost in prispevati k trajnostni rabi prostora.

Vzporedno se pripravljajo postopki za izbiro upravljavca in programske vsebine, ki bodo privlačne za mlade in podjetne. MOK želi v mesto privabiti tudi t. i. digitalne nomade, ki iščejo takšne prostore za opravljanje dela na daljavo, tudi za svetovne korporacije.