Ministrstvo podelilo sredstva za domove starejših

Slika: MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«. Med prejemniki sredstev sta tudi dva gorenjska domova za starejše občane, in sicer dom dr. Franceta Bergelja iz Jesenice in Dom starejših občanov Kranj.
Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis je bil namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije. Skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša dobrih 93 milijonov evrov.