Minister Adrijanič obiskal Kranj

Minister Mark Boris Andrijanič, ki je na čelu letos ustanovljene Službe vlade za digitalno preobrazbo, je bil včeraj na delovnem obisku v Kranju, kjer se je na povabilo Mestne občine Kranj (MOK) podrobno seznanil z izvedenimi in pilotnimi projekti, z načrti ter primeri dobrih praks pri uvajanju pametnih rešitev v vsakodnevno življenje občank in občanov v MOK.

Mestna občina Kranj (MOK), ki pospešeno uvaja tehnološke rešitve na številnih področjih svojega delovanja, je že od same ustanovitve v rednih stikih s Službo za digitalno preobrazbo glede razvoja in dobrih praks digitalizacije. Na MOK so kar nekaj konkretnih rešitev tudi pilotno izvedli in jih ministru med obiskom tudi podrobneje predstavili.

Kranj želi postati mesto priložnosti, trajnostno naravnano, napredno in živahno urbano središče Gorenjske, pri čemer je urejeno, sodobno in zmogljivo informacijsko okolje nujnost. Kot pravijo na MOK, bodo pri uresničevanju zastavljenih načrtov izrednega pomena javni in evropski razpisi na področju digitalizacije, ki jih izvajajo in jih bodo razpisovali oziroma se nanje v MOK prijavljali tudi v prihodnje. Ministru so predstavili potek razpisov za izvajanje storitev digitalne platforme ‘Pametno mesto in skupnost Kranj’ in razpisa za mestno kartico, ki bo združevala možnosti identifikacije uporabnika in plačevanja različnih storitev v mestu, in jih bo MOK financirala z lastnimi proračunskimi sredstvi.