Kranj, 15. november 2023 – Na območju krajevne skupnosti Gorenja Sava je Mestna občina Kranj v okviru participativnega proračuna za leto 2023 zasadila 300 dreves. Sadike so posadili na pobočju Šmarjetne gore, na območju lanskega poseka dreves, enega od žarišč napada lubadarja.

 

Predlagatelji zasaditve v Krajevni skupnosti Gorenja Sava so v okviru participativnega proračuna za leto 2023 izpostavili, da bi z zasaditvijo obnovili gozd na pobočju Šmarjetne gore, ki sta ga načela žledolom in lubadar. Posledično bi s tem zmanjšali ogljični odtis v krajevni skupnosti in občini. Na parceli je zdaj posajenih 300 sadik, od tega je po 50 sadik oreha in divje češnje ter po 100 sadik pravega kostanja in lipe. Mestna občina Kranj (MOK) se je skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije odločila za plodonosne sadike (kostanj, oreh, češnja) in medovite (češnja, lipa, kostanj), saj bodo od teh odraslih dreves tako imeli korist opraševalci (tudi kranjska sivka), prostoživeče živali in ptice. Občanke in občani pa bodo imeli možnost nabirati kostanj in orehe. Prav tako je rastišče primerno za te vrste. Sadike oreha so označili z modrimi količki, češnje z rumenimi, kostanja z rdečimi in lipe z zelenimi. Vrv, s katero so sadike privezane h količku, je iz naravnih vlaken in 100-odstotno razgradljiva.

Matjaž Rakovec, župan MOK: »Dobili smo še eno potrditev, kako dobrodošel je za občanke in občane participativni proračun, projekt, v okviru katerega sami predlagajo, kaj pogrešajo v krajevni skupnosti, v kateri bivajo. Všeč mi je, da je na seznamu teh predlogov tudi pogozdovanje, torej, da pobuda o zasajanju dreves prihaja neposredno od ljudi. Da prepoznavajo, kako pomembne so ozelenitve in ohranjanje okolja za bodoče rodove. Tudi s tem uresničujemo svoja prizadevanja kot člani misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, v katero nas je izbrala Evropska komisija.«

Spletno uredništvoVir: Izjava za javnost, zapisala Mojca Finc