Manjši volumen pomeni nižjo ceno

Slika: Komunala Kranj d.o.o.

V Komunali  Kranj d.o.o. so se skupaj z občinami, kjer opravljajo službo zbiranja odpadkov, lotili novega projekta. Vsem gospodinjstvom v teh občinah bodo postopoma razdelili stiskalnice za pločevinke in plastenke, s čimer se bo zmanjšal volumen teh odpadkov. Doslej so se pri uporabnikih pogosto pojavljale potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno embalažo, a so tudi zabojniki za odpadke določena obremenitev za okolje. Nameščanju dodatnih ali večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene zabojnike s kartonsko embalažo, plastenkami in pločevinkami se bodo sedaj v občinah Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko izognili tako, da bodo uporabljali stiskalnice.

»Premajhni zabojniki pred hišami in večstanovanjskimi objekti so problem. Manjši volumen odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik. Ogromni kupi odpadne embalaže pomenijo veliko težavo pri začasnem skladiščenju, ki ga moramo zagotavljati v komunalnem podjetju in posledično so visoki tudi transportni stroški odvoza velike količine odpadne embalaže.  Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže, lahko vplivali na ceno storitve zbiranja odpadkov. Zmanjšana prostornina namreč pomeni manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj pritiska na cene storitev,« je povedal direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.

Kot še pravijo na Komunali Kranj, se embalaži v življenju težko izognemo, se pa lahko potrudimo in kupujemo odgovorno. Ne pretiravamo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izbirajmo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalnim listkom, vrečko ali košaro. Uporabniki na področju, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, vestno ločujejo in sortirajo odpadke. Še vedno pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni.