Manjkajoči del ceste bo končno zgrajen

Projekt povezovalne ceste Britof – Hotemaže ima že dolgo zgodovino, . Tehnična dokumentacija za cesto je bila izdelana že davnega leta 1974, v celoti pa bi morala biti zgrajena sredi osemdesetih let. Dva odseka, Hotemaže-Tupaliče in Britof-Kranj sta bila res dokončana leta 1986, vmesni del Hotemaže-Britof pa že vse od takrat čaka na izgradnjo povezave. Odkupljena so bila vsa zemljišča na trasi nove ceste, nekaj zapletov je bilo z gradbenim dovoljenjem. Sedaj pa vse kaže, da bo ta cesta končno zgrajena. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, sredstva za izgradnjo pa so že zagotovljena v državnem proračunu v višini dobrih 6,5 milijona sredstev za ta namen. Z izgradnjo ceste se bo razbremenila lokalna cesta skozi vasi Britof, Milje, Visoko in Hotemaže, s tem pa bo poskrbljeno za varnejše življenje prebivalcev.