Ob objavi letnega poročila o izvrševanju sodb 2022 je generalna sekretarka Sveta Evrope članice sveta opomnila, da bi morale pokazati večjo politično voljo za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

 

Poslanec mag. Dejan Kaloh je na ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan naslovil pisno poslansko vprašanje glede neizvrševanja sodb ESČP.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V skladu z Letnim poročilom Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je Slovenija lani imela šest neizvršenih sodb. Ob objavi letnega poročila o izvrševanju sodb 2022 je generalna sekretarka SE Marija Pejčinović Burić članice Sveta Evrope (SE) opomnila, da bi morale pokazati večjo politično voljo za izvrševanje sodb ESČP.

Svet ministrov je lani obravnaval pet novih slovenskih primerov, skupno pa je ostalo šest neizvršenih primerov, vključno s tremi vodilnimi. Med neizvršenimi se poročilo osredinja predvsem na pomanjkanje učinkovitega sodnega varstva v primeru razlaščenih vlagateljev v podrejene obveznice in delnice saniranih bank.

Med novimi neizvršenimi primeri ESČP opozarja tudi na predolgo trajanje postopkov v zvezi z rejništvom. Odbor ministrov je lani zaključil tri vodilne primere za Slovenijo.

»Upoštevanje sodnih odločb je bistvenega pomena za pravno državo,« je opozorila Marija Pejčinović Burić in poudarila, da sodišče zdaj »obravnava vse več primerov, ki so vse bolj zapleteni«. Ob tem je sporočila, da je evropska konvencija o človekovih pravicah z leti postopoma spreminjala življenja ljudi na bolje in dodala, »da bi se ta pozitivni učinek nadaljeval, morajo naše države članice pokazati politično voljo za celovito in dosledno izvajanje sodb.«

Glede na navedeno me zanima:

–       Ali držijo podatki o šestih neizvršenih sodbah sodišča za človekove pravice?

–       Če da, kateri so razlogi  da se navedene sodbe do sedaj niso izvršile?

–       Kako namerava ministrstvo pristopiti k navedenemu problemu neizvršitve sodb ESČP?

–       Kaj pomeni podatek, da so trije od šestih primerov »vodilni«?

–       Kaj za Slovenijo pomeni in kakšne posledice ima neizvršitev vodilnega primera (sodbe) ESČP?

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: sds.si