Lokalne volitve: Pravila ob spremljanju lokalnih volitev

Slika: MNZ

Kot določa zakon o volilni kampanji, objavljamo pravila portala glede spremljanja volilnih kampanj, ki bodo potekale ob Lokalnih volitvah 2018 (volitve županov , občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti).

Portal bo v novinarskih prispevkih spremljal pomembna dogajanja, ki se bodo navezovala na volitve. Volilno kampanjo se bo spremljalo od začetka, 19.oktobra pa do 16.novembra 2018, do polnoči, kar je 24 ur pred dnevom glasovanja. Skladno s politiko, zakonom in profesionalnimi standardi, se bo uredništvo samostojno odločalo o načinu, obsegu in vsebini prispevkov.

V skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom, se bo portal izogibal objavi vseh vsebin, ki bi brez dvoma pomenile sovražni govor ali klevetanje.

V skladu z uredniško politiko, se bo na portalu objavljalo strokovno izvedene raziskave javnega mnenja in se pri tem dosledno navajalo izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Portal bo omogočal plačane oglaševalske vsebine, v katerih bodo propagandna volilna sporočila objavljena z navedbo naročnika. Pogoji oglaševanja so za vse kandidate in kandidatne liste enaki, prav tako tudi ceniki, ki bodo objavljeni na spletni strani portala.

V skladu z rokovnikom za izvedbo lokalnih volitev mora namreč organizator volilne kampanje najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun, na katerem mora zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Rok za odprtje računa se je iztekel v četrtek, 4. oktobra. Vsi organizatorji morajo odpreti račune, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Po zakonu o volilni in referendumski kampanji stroški volilne kampanje za volitve v občinske svete ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Pri županskih volitvah stroški kampanje ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti, v primeru drugega kroga glasovanja pa se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca.

Podatke o transakcijskem računu in organizatorju kampanje morajo predlagatelji županskih kandidatov in list kandidatov za člane občinskega sveta predložiti najpozneje 18. oktobra, ko se bo tudi iztekel rok za vložitev kandidatur. Dan po izteku roka za vložitev kandidatur, 19. oktobra, pa se bo začela tudi volilna kampanja, ki se bo končala 16. novembra opolnoči. V tednu pred nedeljo, 18. novembra, ko bo na nekaj tisoč voliščih potekalo glasovanje, je predvideno tudi predčasno glasovanje.

Uredništvo portala