Lastniki Iskraemeca bodo gradili stanovanja

Kranjski mestni svetniki so na zadnji seji sprejeli sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora na območju nekdanjih Gorenjskih mlekarn, kjer se bo na približno 26.736 m2 gradila večstanovanjska soseska Kranjska iskrica. Po propadu projekta Kozolci, ki je na tem območju predvideval gradnjo okrog 300 stanovanj, bo degradirano območje dobilo investitorja v novo stanovanjsko sosesko.

 

Gradilo bo podjetje Emeco d.o.o. 

Podjetje Emeco, družba za investicije d.o.o., ki je v lasti egiptovske družine Elsewedy, bo na tem območju zgradilo 375 stanovanj, od tega 60 varovanih. Predvidena je tudi gradnja živilske trgovine. Investitor želi zgraditi zeleno sosesko z dostopnimi stanovanji in moderno infrastrukturo. Podjetje Emeco d.o.o. je z natečajem pridobilo urbanistično-arhitektonske rešitve, ki z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja in učinkovite rabe energije dosegajo precej višji nivo od predpisanega.

Poskrbeli bodo za mobilnost

Kot sporočajo iz Mestne občine Kranj, bodo poskrbeli tudi za mobilnost v novi soseski. V načrtu je predvideno postajališče javnega potniškega prometa, ki bo peš dostopno v času treh minut, uredili bodo prostore za parkiranje koles, vzpostavili postajo za izposojo koles z ureditvijo kolesarskih poti z navezavo na kolesarsko omrežje, uredili parkirna mesta za souporabo vozil in polnilnice za e-avtomobile.