Kranjska “Koreja” bo dobila novo podobo

Nekdaj barakarsko naselje “Koreja” v Kranju bo kmalu dobilo novo podobo. Pred leti so odstranili barake in tamkajšnjim prebivalcem zagotovili dostojno bivanje v neprofitnih stanovanjih, ki jih je zagotovila Mestna občina Kranj. To že dolga leta degradirano območje bo tako končno urejeno. Poseben izziv tega projekta predstavlja cestna povezava. Do območja se trenutno lahko dostopa preko ozkega enosmernega mostu čez Savo ali pa iz smeri Kranja, kjer je cesta ozka in prav tako na nekaterih mestih ne omogoča dvosmernega prometa. Na Mestni občini Kranj so našli rešitev za izgradnjo ustrezne infrastrukture, tako da je v načrtu izgradnja novega mostu čez Savo, ki bo omogočal dvosmerni promet, omogočal pa bo tudi varen prehod za pešce. Prav tako bodo v celoti prenovili in razširili Savsko cesto. Vse to bo podlaga za izgradnjo novega naselja. Na območju nekdanje “Koreje” bo Stanovanjski sklad RS kmalu začel z gradnjo 240 najemniških stanovanj, predvidoma v letu 2022. To bo zapolnilo veliko vrzel pri pomanjkanju stanovanj v Kranju.