Kranjska ekološka bomba

Slika: Pixabay.com Slika je simbolična

Mestna občina Kranj si na območju Laz od leta 2014 prizadeva za gradnjo kanalizacijskega omrežja, ključne premike pa želi doseči tudi na področju odlagališča odpadkov – gre za stare glinokopne jame, zasute s smetmi, ki predstavljajo stara bremena iz prejšnjega stoletja. Gre za vodovarstveno območje, kar pomeni, da bodo podjetja, ki bodo delovala v IC Laze, morala v prihodnje spoštovati še višje naravovarstvene standarde, določenih aktivnosti pa ne bo več mogoče izvajati oziroma zanje pridobiti ustreznih soglasij.

 

Onesnaženje bo rešila kanalizacija

Lansko jesen sta si župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe skupaj s predsednikoma krajevnih skupnosti Stražišče Juretom Šprajcem in Bitnje Tomažem Ogrisom ogledala stanje na terenu. Zaradi madežev neznanih snovi na vodi so poklicali GARS in NLZOH, ki je opravil vzorčenje in preiskavo vode ter sedimenta na dveh lokacijah, in sicer v jezercu Račnjak na treh mestih in v potoku Žabnica na enem mestu. Rezultati NLZOH so pokazali, da sta vira onesnaženja v Račnjaku in Žabnici različna. Voda iz potoka Žabnica je onesnažena predvsem iz fekalnih razlogov. To vrsto onesnaževanja bo treba urediti z ureditvijo kanalizacije, s katero se odvajajo odpadne vode, piše v poročilu. Tip spojin v vzorcu vode iz jezerca Račnjak pa kaže na antropogeni izvor onesnaženja, kar pri NLZOH pripisujejo industriji polimernih gradiv ali farmaciji. Najverjetneje izvirajo iz odloženih sodov, navaja poročilo. Mestna občina Kranj je v tem tednu rezultate analize že poslal na Ministrstvo za okolje in prostor.

Na kranjski občini so naročili tudi izdelavo idejne zasnove cestne in komunalne opreme na tem območju že leta 2014. V letu 2018 so pridobili vsa soglasja in gradbeno dovoljenje za 1. fazo. Že tedaj so rezervirali sredstva v proračunu (približno 650.000 evrov). A načrte jim je preprečila pritožba okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, ki pa jo je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo zavrnilo. Sledil je upravni spor, ki ga je sprožil Alpe Adria Green na upravnem sodišču. To pa je postopek vrnilo na upravno enoto v ponovno odločanje. Pred tednom dni je Mestna občina Kranj v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. faze fekalne kanalizacije.