Kranjčani bodo dobili mestno kartico

Slika: MO Kranj

Kranj je med vodilnimi slovenskimi občinami na področju razvoja digitalnega okolja pametnega mesta in skupnosti. Sedaj bodo prebivalcem ponudili tudi mestno kartico. Tako kot mestna digitalna platforma združuje široko paleto podatkov in procesov v mestu v enoten, povezan sistem, osredotočen na uporabnika, tako bo tudi mestna kartica na enem nosilcu združevala možnosti identifikacije uporabnika in plačevanja različnih storitev v mestu.

Uvedba mestne kartice je tako eden od gradnikov pametnega mesta, v katero se vključujejo občani, javni zavodi in gospodarstvo. Mestno kartico bo tako mogoče uporabljati za dostop do različnih storitev v mestu, saj se načrtuje, da bodo občani z njo postopno lahko uporabljati vse mestne storitve, za katere sedaj potrebujejo različne kartice in aplikacije. Kartica bo dostopna v fizični obliki, na določeno ime, ali pa tudi anonimno, kar je predvsem pomembno za obiskovalce in turiste, dostopna pa bo tudi v obliki aplikacije na pametnem telefonu.

Pomemben del sistema mestne kartice je tudi sistem vzpodbud, preko katerega bo Mestna občina Kranj vabila in nagrajevala uporabnike za uporabo storitev v mestu ter nagrajevala trajnostno obnašanje občanov, kot na primer uporabo javnega potniškega prometa, varčevanje z energijo, uporabo zelenih oblik mobilnosti,…. Nanjo bo mogoče naložiti dobroimetje in neposredno plačevati, hkrati pa jo bo mogoče povezati s svojim računom, iz katerega se bodo plačevale storitve v mestu. Prav tako bo tudi polno funkcionalna predplačniška kartica sistema, enega od tovrstnih kartičnih storitev, in jo bo mogoče uporabljati tudi za plačevanje na vseh prodajnih mestih, ki sprejemajo najbolj razširjene plačilne kartice. Informacije za plačevanje in informacije o uporabniku za storitve v mestu bodo na kartici popolnoma ločene. Varovanje podatkov bo zagotovljeno v skladu v bančno zakonodajo in zakoni o varovanju osebnih podatkov.

Zasnova mestne kartice omogoča širitev z enostavnim vključevanjem novih storitev ter širitev področja uporabe. Zato na Mestni občni Kranj upajo, da bo postopno prerasla v gorenjsko »mestno kartico« preko katere bo mogoče v več občinah z enotnim sistemom dostopa in plačevanja ponuditi široko paleto storitev, ki se izvajajo v lokalnih skupnostih. V sistemu vzpodbud bodo občine same določale politiko nagrajevanja uporabnikov. Načrtuje se tudi povezava z obstoječimi sistemi v občinah, kot so izposoja koles, električne polnilnice, potniški promet in parkiranje na način, da bo mogoče do vseh teh storitev dostopati z eno kartico oz. aplikacijo na pametni napravi.