Kranj po meri invalidov

Slika: Pixabay.com

Na včerajšnji seji Mestnega sveta Kranj je bila sprejeta pomembna odločitev, da občina pristopi k projektu Občina po meri invalidov. Mestna občina Kranj že sedaj posveča posebno skrb invalidom in temu namenja različna sredstva za invalide v vrednosti 1.300.000 evrov. Si bo pa v prihodnjih letih z vzpostavitvijo tega projekta prizadevala še izboljšati razmere za življenje invalidov v občini.

 

Projekt Občina po meri invalidov je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in sodelovanje v družbenem življenju kraja. Na Gorenjskem se s tem nazivom lahko pohvalijo v Občini Radovljica.

Na podlagi potrditve projekta lahko župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec poda soglasje, da se občina vključi v ta projekt in sprejme odgovornost za trajno izvajanje tega projekta, ter imenuje delovno skupino, ki bo pripravila predlog Analize položaja invalidov in predlog Akcijskega načrta. S tem je Mestna občina Kranj sprejela tudi zavezo za trajno izvajanje tega projekta v naslednjih letih.