Kranj črpa evropska sredstva

Slika: kranj.si

Mestna občina Kranj nadaljuje pridobivanje in črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tokrat so v ospredju projekti, ki se sofinancirajo iz mehanizmov Celostne teritorialne naložbe, CLLD, EKO sklada in z inštrumentom regionalne politike Dogovor za razvoj regij.

Župan Matjaž Rakovec je projekte, ki že potekajo in tiste, ki jih bo kranjska občina prijavila za sofinanciranje v bližnji prihodnosti, svetnicam in svetnikom predstavil včeraj na seji 10. oktobra.

Projekti:

 • Dozidava in rekonstrukcija – PŠ Center
 • Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
 • Prenova stanovanj v lasti MOK
 • Telovadnica in učilnice OŠ Staneta Žagarja
 • Vrtec Bitnje
 • Kolesarske povezave v Kranju 1-6
 • Kolesarske povezave 7-12
 • Kolesarska in peš povezava od zdravstvenega doma do avtobusne postaje
 • Adaptacija/ureditev podhodov pod Cesto Rudija Šelige in Ceste talcev ter ureditev pešpoti
 • P+R Zlato polje
 • Parkirna politika – prikazovalniki za parkirno politiko
 • Prikazovalniki na avtobusnih postajališčih
 • Pločnik Struževo
 • Povezava za kolesarje in pešce Planina-Hrastje z nadhodom čez hitro cesto
 • Hitro s kolesom
 • Počakaj na bus
 • Gorki – 2. faza
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
 • Izgradnja ceste in infrastrukture do PC Hrastje
 • Inkubator stari Kranj
 • Odvajanje odpadnih voda v mestni občini Kranj – območje Čirč
 • Začasna namestitev za starejše
 • Celovita energetska sanacija objektov in tehnološki ukrepi
 • Električna mobilnost v MO Kranj
 • Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
 • Urban Innovative Actions (Inovativni projekti v urbanem okolju) – potencialni projekti: ogrevanje objektov z izgubno toploto transformatorjev, kanjon Kokre, Majdičev mlin