Kranj bo še bolj zelen

Slika: Pixabay.com

V knjigi avtorja Rudija Beiserja z naslovom Drevesa in ljudje lahko preberemo, da starejša bukev lahko proizvede tudi do 4600 kilogramov kisika na leto, kar zadostuje potrebam po kisiku za trinajst ljudi na leto. Kisik pa je vir življenja. Tega se zavedajo tudi v Mestni občini Kranj, kjer zadnja leta veliko stavijo na trajnost in digitalizacijo občine, pa tudi na ozelenitev občine. V letošnji pomladi so zasadili 94 dreves. V jesenski zasaditvi pa bo še dodatnih 194 dreves. Letos bo tako skupaj posajenih nekaj manj kot 300 dreves, v zadnjih štirih letih pa so zasadili že okrog 700 dreves.

S tem Kranj tudi z ozelenitvijo mesta poglablja svoj status v misiji sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Pred kratkim pa so bili Kranjčani uvrščeni v finale Evropske destinacije odličnosti. Z zasaditvami nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje, eno največjih področij zasaditev bo Bleiweisov park, nedaleč stran od glavne avtobusne postaje, ki bo s 7500 kvadratnimi metri največji park v mestu.