Kranj bo dobil zeleno streho

Slika: sl.wikipedia.si

Kulturno društvo Prostorož iz Ljubljane je v septembru iskalo občino, v kateri bodo ozelenili streho. Na poziv se je odzvalo 15 občin, med katerimi je imel Kranj najbolj prepričljivo prijavo. V letu 2020 bo občina dobila popis ravnih streh, ki so primerne za ozelenitev, novo zeleno streho na javni stavbi in analizo učinkov, ki jih bo imela streha na uporabnike in na okolje.

“Kranj nas je prepričal s konkretnimi predlogi primernih občinskih stavb za ozelenitev, naborom občinskih okoljskih strategij, razumevanjem pomembnosti boja proti podnebnim spremembam in pripravljenostjo, da več mestnih oddelkov skupaj zagotovi izvedbo projekta. Poleg tega občina že razmišlja o širjenju zelenih streh v sklopu energetskega podnebnega načrta Gorenjske. Nova zelena streha je le eden od korakov k bolj zelenemu mestu. Verjamemo, da bo Kranj naše delo podprl z naprednimi politikami in pogumnimi ukrepi, ki bodo mesto bolje pripravili na podnebne spremembe in na nove potrebe, ki jih bodo imeli prebivalci Kranja v prihodnje,” so sporočili iz Kulturnega društva Prostorož.

Zelena površina bo merila do 400 m2, prednost pa bodo imele strehe, na katere je možno dostopati in ki so vidne iz okoliških stavb. Zasaditev na strehi bo potekala v začetku pomladi, skupaj z zunanjimi strokovnjaki pa bodo celo pomlad in poletje spremljali stanje zelene strehe. Da bi navdušili uporabnike in opogumili lastnike stavb, bodo organizirali delavnice na temo urbanega zelenja in hkrati izvajali meritve, s katerimi bodo preverili okolijske in psihološke učinke nove strehe.

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je dejal, da je nagrada dokaz, da je Kranj na pravi poti večjega in bolj učinkovitega odnosa do okolja. Pri tem je poudaril, da mestna uprava izvaja že celo vrsto projektov, ki zagotavljajo bolj zeleno politiko. Tako izvajamo energetsko prenovo stavb v lasti Mestne občine Kranj, skrbimo za zelene površine ter jih tudi povečujemo. Pohvalimo pa se lahko tudi z največjim elektrificiranim sistemom za izposojo koles v državi.