Koronavirus – Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je minister z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba začne veljati danes, 10. marca 2020.

Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju ZIRS) je na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZdrI) in v povezavi z ZNB dolžan zagotavljati, da se izvajajo ukrepi, ki so po tem zakonu predvideni z Odredbo in sicer, da morebitne tovrstne prireditve tudi prepove na kraju izvedbe le-te.

Vsled navedenega in zaradi nevarnosti širjenja omenjene nalezljive bolezni so do odprave Odredbe vse prireditve v zaprtih prostorih za več kot 100 ljudi odpovedane.

V Bohinju odpovedujejo prireditev ob Občinskem kulturnem prazniku. Prireditev, za katero kulturni program pripravljajo v Osnovni šoli Bohinjska Bistrica bodo izvedli, ko bo nevarnost širjenj korona virusa mimo.

Prav tako v Kulturnem domu Joža Ažmana do nadaljnjega odpovedujejo sredine predstave Knjižnice Antona Tomaža Linharta, predstave Linhartovega otroškega gledališkega maratona ter druge prireditve v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana.

K upoštevanju Odredbe se poziva tudi vse ostale organizatorje, ki načrtujejo prireditve v zaprtih prostorih za večje število ljudi.