Korita Mostnice bodo pod večjim nadzorom

Slika: JZ Triglavski narodni park

Prebivalci Stare Fužine v občini Bohinj so ob koritih Mostnice opazili nesprejemljiva početja nekaterih obiskovalcev in o tem obvestili upravljalca tega območja. V Turizmu Bohinj, ki upravlja s potjo in njenim obiskom ter v Javnem zavodu Triglavski narodni park opozarjajo, da je ob obisku korit Mostnice nujno upoštevati pravila, med katerimi izpostavljajo hojo po označeni poti in prepoved kopanja. Vendar se je po izjavah domačinov območje ob tako imenovanem slončku in ponvicah spremenilo v pravo poletno plažo. Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus se zaveda, da so korita Mostnice ena najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti v Bohinju, vendar takšno početje ni dopustno.

»S potjo po koritih Mostnice in njenim obiskovanjem upravlja Turizem Bohinj v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stara Fužina – Studor. V ta namen smo sklenili tudi pogodbe z lastniki zemljišč in to je edinstveni primer urejenosti medsebojnih razmerij. Vendar ker gre za naravno znamenitost znotraj Triglavskega narodnega parka, za obiskovanje veljajo pravila. Med osnovnimi sta hoja po označeni poti ter prepoved kopanja, kanjoninga in drugih dejavnosti v Mostnici,« pravi Langus.

Tudi strokovnjaki Triglavskega narodnega parka opozarjajo, da gre za občutljivo naravno okolje. Prav zato je v bližini speljana označena pot, ki obiskovalcem s sprehodom in krajšimi postanki omogoča opazovanje izjemnih naravnih lepot. Opozarjajo še, da del poti ob Mostnici, na katerem so se pojavile težave, leži v drugem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, zato so v tem območju prepovedane dejavnosti, kot so kopanje, potapljanje, čolnarjenje in druge rekreacijske dejavnosti na jezerih in vodotokih. Za kršitelje posameznike zakon predvideva od 500 do 3.000 evrov kazni.

Da bi preprečili neustrezno početje obiskovalcev ob koritih Mostnice, bodo tako vsi pristojni na tem območju okrepili nadzor, predvsem pa opozarjali obiskovalce tako na terenu kot preko medijev in svojih komunikacijskih kanalov, kakšno vedenje je na tem območju sprejemljivo.