Konec pouka za devetošolce

Slika: Mesto mladih

Devetošolci so včeraj zaključili osnovno šolo in prejeli spričevala. Za nekatere so se začele počitnice, pred nekatirimi pa so še dnevi negotovosti, ali zaradi popravnih izpitov ali zaradi omejitve vpisa na srednje šole.

Pri letošnji generaciji je največ interesa za poklic frizer, avtoserviser, računalničar, zdravstveni tehnik, strojni tehnik in vzgojitelj. Manjkrat izbrani so programi gozdarski tehnik in živilsko prehrambeni tehnik.

Do 25. aprila 2017, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018 prijavilo 18.506 kandidatov (lani 18.364). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 437 kandidatov (lani 666). V programih nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 432 kandidatov (lani 403), v programih srednjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 3.821 kandidatov (lani 3.791), v programih srednjega strokovnega izobraževanja 7.826 kandidatov (lani 7.808) in v programih gimnazij 6.427 kandidatov (lani 6.362), od tega 5.310 (lani 5.260) v programih splošne gimnazije in 1.117 (lani 1.102) v programih strokovnih gimnazij.

Vpis bo omejen na 39 javnih šolah (lani 29) in 2  zasebnih šolah (lani tudi 2). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 32,7 odstotka kandidatov (lani 25,7 odstotka) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 6.052 kandidatov (lani 4.711).

Na Gorenjskem je vpis omejen na:
1. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj za programa:
– Gimnazija na 62 mest in
– Ekonomska gimnazija na 61 mest;

2. Šolski center Kranj na Srednji tehniški šoli za program:
– Tehnik računalništva na 56 mest.

V primeru, da je za posamezen program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, je v programu omejitev vpisa. Pri izbiri kandidatov se upoštevajo spodnja merila.
Merila oz. kriteriji so povzeti po dokumentu »Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij ». Dokument je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

1. kriterij:
Zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti; izbirni predmeti se ne upoštevajo). Največ 175 točk (55 + 65 + 55)
V programu Športna gimnazija še točke iz statusa športnika (status A – 10 točk, status B – 5 točk).
2. kriterij:
Rezultati NPZ (slovenščina in matematika) se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več kandidatov z istim št. točk iz ocen.
3. kriterij:
Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju rezultatov NPZ še vedno več kandidatov z istim št. točk. Merila posameznih srednjih šol so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Katerih poklicev primanjkujej na trgu dela, lahko razberemo tudi iz štipendij, ki jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS podeljuje za deficitarne poklice. Te so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Letos so to poklici kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar in dimnikar.

Vlogo za štipendijo bo možno oddati od 15. junija do 20. septembra. Dijaki, ki se bodo odločili za šolanje za deficitarne poklice, bodo od države dobili 100 evrov mesečne podpore, ne glede na ostale socialne transfere in druge štipendije.

V naslednjem šolskem letu se uvaja poskus vajeniške oblike izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja, kar pomeni, da se bodo določeni izobraževalni programi na določenih šolah izvajali tudi v vajeniški obliki.

V vajeniški obliki se bo v naslednjem šolskem letu možno izobraževati samo v Šolskemu centru Škofja Loka, kamor se je prijavilo 18 dijakov na programu Oblikovalec kovin – orodjar .

  • V četrtek, 22.6.2017, bodo znani rezultati 1. kroga izbirnega postopka in posredovani bodo podatki o prostih mestih za 2. krog.
  • V petek, 23.06.2017, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka ( na internetu)
  • V torek, 27.06.2017, prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka.
  • V petek, 30.06.2017, objava rezultatov 2. izbirnega kroga.

Vsem devetošolcem želimo veliko uspehov v nadaljnem šolanju, pred tem pa prijetne in umirjene počitnice!

Slika: Facebook

Vir: Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Eurydice