Komunala Kranj zaradi razmer uvaja spremenjeno poslovanje

facebook.com/komunala kranj

Vodstvo Komunale Kranj sporoča, da zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona virusom in ob ponovni razglasitvi epidemije uvaja spremenjeno poslovanje:

 • za uporabnike so dosegljivi le po telefonu, elektronski pošti in s pomočjo drugih orodij spletnega komuniciranja – osebnih obiskov ni,
 • do vključno 10. 11. 2020 svoja vrata zapira blagajna na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1 (upravna stavba), odprta bo zopet samo od 11. 11. 2020 dalje,
 • od 20. do 23. 10. 2020 so v času uradnih ur dosegljivi na telefonski številki 04 28 11 300 ali brezplačni telefonski številki 080 35 55 (uradne ure DE Pogrebna služba so nespremenjene, obisk pisarne je mogoče le z upoštevanjem omejitev in priporočil NIJZ),
 • od 26. do 30. 10. 2020 uradnih ur ne bo, nemoteno in z upoštevanjem vseh omejitev ter priporočil NIJZ pa bodo delovale naslednje dejavnosti:
  • odpadki:
   • redni odvoz odpadkov po urniku (prekinitev zbiranja kosovnih odpadkov do 15. 11. 2020),
   • zbirni centri (prehod na uradne ure v zimskem času, ki so določene s premikom ure na zimski čas),
  • oskrba s pitno vodo:
   • vsa gradbena dela na terenu, intervencijska popravila,
   • menjava števcev v omejenem obsegu,
   • nadzor omrežja,
  • odpadne vode:
   • čistilne naprave, vključno s Centralno čistilno napravo Kranj,
   • intervencijsko čiščenje greznic in vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
  • mestne službe:
   • pogrebna služba (z omejitvami NIJZ),
   • javna snaga,
   • intervencijsko vzdrževanje cest.

Ukrepi veljajo do preklica oziroma do zapisanih datumov. V Komunali Kranj prosijo za razumevanje in strpnost, saj je mogoče, da bodo njihove telefonske linije v tem času bolj obremenjene.