Rusija, z mogočno zgodovino in globalnim vplivom, se nahaja na križišču odločitev, ki bodo oblikovale njeno prihodnost v naslednjem desetletju. Vse od padca Sovjetske zveze je bila priča hitrim spremembam, tako v notranji politiki kot v mednarodnih odnosih. Sedaj se Rusija sooča z izzivi, ki vključujejo teritorialni razvoj, geopolitične premike in oblikovanje vojaške močne velesile.

Geopolitična igra

Ruski predsednik Vladimir Putin je v svoji dolgoletni vladavini zasledoval vizijo, ki je temeljila na obnovi ruske moči in vplivu v svetu. Ena od ključnih smeri, ki jo je zavzela Ruska vlada, je zagotoviti teritorialni razvoj z naseljevanjem redko poseljenih območij, zlasti na Arktiki in vzhodnih delih države. Strategija, ki jo je napovedala Moskva, ne zajema le izkoriščanje naravnih virov, temveč tudi krepitev prisotnosti na globalnem energetskem odru.

Vzporedno s teritorialnim razvojem Rusija utrjuje svojo vlogo kot ključni akter v svetovnih geopolitičnih odnosih. Okrepljeno sodelovanje s Kitajsko postaja temelj za multipolarni svet, kjer bosta Moskva in Peking delovala kot protiutež zahodni prevladi; to partnerstvo, ki temelji na skupnih ekonomskih interesih in vojaških sporazumih, ima potencial za preoblikovanje mednarodnih odnosov.

Vir: Reddit

Rusija je prav tako začela kovati tesnejše vezi z državami na Bližnjem vzhodu, zlasti s Sirijo in Iranom, s tem ne le krepi svojo prisotnost v regiji, temveč tudi vpliva na ravnotežje moči na svetovnem geopolitičnem parketu. Energetska in vojaška partnerstva na Bližnjem vzhodu povečujejo ruski vpliv in mu odpirajo vrata do strateških območij.

Razvoj Arktike in vzhoda

Arktika, nekoč oddaljen in nepomemben del sveta, je postala globalno središče pozornosti zaradi taljenja ledenih površin. Z razvojem novih pomorskih poti, ki nastajajo zaradi taljenja ledu, Moskva išče nove trgovinske in energetske potenciale. S tem ne širi le svojih gospodarskih možnosti, ampak tudi utrjuje svojo vlogo kot ključni igralec v geopolitiki Arktike.

Poleg Arktike se Rusija osredotoča na vzhodne dele države, ki so bogati z naravnimi viri, med katerimi izstopajo obsežna nahajališča nafte in zemeljskega plina v regiji Yakutia in Irkutsk, s potencialom za izkoriščanje več milijard sodov nafte. Poleg tega so v teh predelih prisotna pomembna nahajališča dragocenih mineralov, vključno z diamanti, zlatom in železovo rudo, ki predstavljajo ključen gospodarski dejavnik. Gozdna območja Sibirske tajge nudijo obsežne rezerve lesa, celuloze in papirja, medtem ko bogate vodne poti zagotavljajo pomembne vodne vire in hidroenergijo. Nahajališča urana v nekaterih predelih omogočajo tudi strateško pridobivanje tega nepogrešljivega minerala. Poleg tega je ribolov ob vzhodni obali Rusije pomemben vir hrane in izvoza, ta raznolikost naravnih virov pa predstavlja ključno podlago za gospodarski razvoj in teritorialno krepitev Rusije v vzhodnih regijah, s potencialom za ustvarjanje pomembnih količin surovin ter spodbujanje lokalne in nacionalne ekonomije. Teritorialni razvoj v teh regijah ni le gospodarsko naravnan, ampak ima tudi strateški vidik. Moskva se zaveda, da lahko s prisotnostjo v vzhodnih delih države okrepi vpliv na Tihi ocean in poveča možnosti za sodelovanje s pacifiškimi državami.

Vir: Google Earth

Kljub ambicioznim načrtom pa Rusiji teritorialni razvoj prinaša številne izzive. Brez dvoma se država sooča s pomanjkanjem zanimanja prebivalcev za selitev na območja z neprijaznim podnebjem, čeprav jim je za selitev na daljni vzhod in Arktiko pripravljena podeliti enkratno subvencijo, socialno podporo, povečati plačo in celo koriščenje prevoza na državne stroške. Vendarle jih omenjene ugodnosti niso prepričale, saj prebivalci v »evropskem« delu države kažejo bolj malo zanimanja za življenje na teh območjih, ki jih država želi poseliti in naseliti.

Povečana vloga na svetovnem odru

Rusija se zavzema za vse širšo vlogo na svetovnem odru, pri čemer se osredotoča na krepitev svojega vpliva na globalnih energetskih trgih. Sodelovanje s Kitajsko v okviru energetskih projektov in vojaških sporazumov utrjuje njeno pozicijo kot pomembne igralke v multipolarnem svetu. Vzpostavljanje vezi z državami na Bližnjem vzhodu pa širi njen vpliv v geopolitičnih odnosih, kjer je stabilnost regije ključnega pomena.

Vzporedno s tem Rusija ohranja odprt dialog z drugimi globalnimi akterji, kot so Indija, Brazilija in Južna Afrika, s katerimi si prizadeva za krepitev političnih in ekonomskih vezi. Multipolarni svet, ki se oblikuje, odpira nove priložnosti za sodelovanje med državami, ki niso tradicionalno zavezane zahodnim vrednotam.

Razširitev skupine BRICS z dodajanjem petih novih držav članic – Egipta, Etiopije, Irana, Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov – predstavlja pomemben premik v geopolitičnem ravnotežju in bo nedvomno pozitivno učinkovala na ruski položaj v svetu. Ta poteza ne le krepi vlogo skupine BRICS kot alternativnega geopolitičnega bloka, temveč tudi povečuje vpliv Rusije v regiji in prek nje. Rusija je že dolgo ključni član BRICS-a in s tem bo imela priložnost še dodatno utrditi svoje partnerstvo z novo vključenimi državami ter krepiti svoj vpliv na svetovnem odru.

Zlasti vključitev Saudove Arabije, ene največjih izvoznic nafte na svetu, pomeni, da bo BRICS postal ključni igralec na področju energetike. To namreč povečuje strateški pomen skupine, saj združuje države z obsežnimi energetskimi viri, kar bo prispevalo k oblikovanju skupnih energetskih politik. Rusija bo kot ena največjih svetovnih proizvajalk nafte in plina odločilno vplivala na usmerjanje teh prizadevanj.

 Vir:aceprensa.com

Poleg tega bo razširitev BRICS-a verjetno okrepila trgovinske vezi med sodelujočimi državami, vključno z Rusijo. Povečanje trgovinskega sodelovanja z državami, kot sta Egipt in Etiopija, ki imata pomembno geostrateško lego v Afriki, lahko prinese nove priložnosti za ruske izvoznike in povečuje njeno prisotnost na afriškem kontinentu.

Vendar pa je treba opozoriti, da bo ta širitev prinesla tudi izzive. Vsaka nova članica ima specifične interese in dinamike ter ne bo vedno enostavno doseči enotnega soglasja znotraj skupine. Kljub temu pa bo Rusija, kot ena od ključnih sil v BRICS-u, imela priložnost oblikovati skupno smer in se vključiti v strateško sodelovanje z novo vključenimi državami. Vpliv Rusije v svetu bo zato okrepljen s povečanim partnerstvom v okviru širše skupnosti BRICS, kar ji omogoča aktivno oblikovanje globalnih političnih in ekonomskih agend.

Vprašanje vojaške moči

Ruski predsednik Vladimir Putin ne skriva svojih ambicij za obnovo ruske vojaške moči. Modernizacija vojske je postala osrednji element njegovega vladanja, vključno s povečanjem zmogljivosti kibernetskega segmenta, hibridnih operacij in jedrskega programa. To še zdaleč ni le obrambni mehanizem, temveč tudi sredstvo za uveljavljanje ruske politične volje na mednarodnem odru. Krepitev vojaške moči odpira tudi vprašanja o odnosih z NATO, čeprav so bila prizadevanja za izboljšanje odnosov vidna v preteklosti, je vse od Ruske invazije na Ukrajino prineslo zaostrovanje in napetosti, ki bi lahko privedle do konfrontacije v nadaljevanju.

Vojna v Ukrajini ostaja potencialni vir napetosti in preizkušnje odnosov z Zahodom. Hkrati pa se ruska vojaška moč razvija v smeri, ki ji omogoča neodvisnost in zmožnost izzivanja obstoječega svetovnega reda. Vprašanje ostaja, ali bo ruskim voditeljem uspelo usmerjati ta naraščajoči vojaški potencial v smeri mirnega sodelovanja ali bo pripomogel k povečanju napetosti na svetovnem odru.

Možna zaključna dejstva

Rusija se nahaja na razpotju, kjer se prepletajo njeni notranji izzivi in globalni vplivi. Teritorialni razvoj, okrepljeno sodelovanje s Kitajsko, vzpostavljanje vezi na Bližnjem vzhodu in krepitev vojaške moči so ključni elementi njenega prizadevanja za obnovitev svojega statusa kot globalne sile.

Vendar pa je pot v prihodnost polna izzivov. Pomanjkanje zanimanja prebivalcev za teritorialni razvoj, napetosti s sosednjimi državami in izzivi v vojaškem odnosu z NATO predstavljajo potencialna tveganja za stabilnost regije in svetovnega reda.

Vir: Reuters

Mednarodna skupnost mora skrbno spremljati omenjene dinamike ter si prizadevati za dialog in sodelovanje med vsemi globalnimi akterji. Prihodnost Rusije in sveta bo odvisna od sposobnosti vseh strani, da se uskladijo ter oblikujejo multipolarni svet, ki bo temeljil na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in iskanju skupnih rešitev za globalne izzive.

Kakšna je vloga EU v tej perspektivi?

EU se mora truditi oblikovati bolj enotno zunanjo politiko do Rusije. Različna stališča članic o odnosih z Rusijo lahko oslabijo skupno delovanje, zato je ključno doseči širše soglasje med članicami. Glede na vpliv Rusije na Balkanu bi morala EU okrepiti svoje varnostne mehanizme in prisotnost v regiji, to pa vključuje podporo institucionalni stabilnosti, zatiranje zunanjih vplivov na notranje zadeve držav v regiji ter zagotavljanje pomoči pri reševanju morebitnih konfliktov. Kljub morebitnim nesoglasjem je pomembno, da se ohranja kanal komunikacije in se tako preprečijo morebitni konflikti. Obenem mora EU nujno poglobiti sodelovanje z drugimi globalnimi akterji, kot so Združene države, za oblikovanje skupnih pristopov do izzivov, povezanih z Rusijo. EU bi morala okrepiti svojo podporo državam na Balkanu, spodbujati reforme, krepiti institucije ter zagotavljati gospodarsko in politično stabilnost, kar bo zmanjšalo vpliv Rusije.

Izzivi, povezani s temi pristopi, vključujejo notranje razdvojenosti med članicami EU glede odnosa do Rusije, možne gospodarske posledice diverzifikacije energetskih virov ter vzpostavitev ravnotežja med dialogom in varnostnimi ukrepi. Ključno je, da EU usklajuje svoje napore in oblikuje strategijo, ki omogoča učinkovit odziv na spremenljive razmere in ohranja enotnost med članicami.

Andrej Vastl