Plavžani nasprotujejo načrtovani ureditvi Trga prijateljstva

Jesenice, 28. 9. 2023 – Na Jesenicah se odvija vroča razprava, saj prebivalci Plavža izražajo nasprotovanje načrtovani ureditvi Trga Prijateljstva, znane točke sodelovanja med Jesenicami in nemškim mestom Nagold. Medtem, ko občinski svetniki razpravljajo o idejni zasnovi, so se prebivalci na tem območju združili v mnenju, da bi predlagane spremembe zmanjšale število parkirnih mest, kar bi imelo neprijetne posledice za lokalno skupnost.

Urbana prenova

Trenutno stanje Trga Prijateljstva na Plavžu opisuje urbanistično nedefinirano območje s dotrajanimi tlaki, pomanjkljivo urbano opremo, neustrezno razsvetljavo in nezadostnimi ter zanemarjenimi zelenimi površinami. Promet je neurejen z neoznačenimi parkirnimi mesti in površinami za dostavo ter intervencijo, kar povzroča precejšnje težave v vsakdanjem mestnem življenju.

Vizija za prihodnost

V nasprotju s trenutnim stanjem pa je idejna zasnova obljubila sodobno središče Plavža, ki bo urejeno za srečevanje, druženje, dogodke in prireditve. Med predlaganimi spremembami so novo tlakovanje območja, urbana oprema, razsvetljava, ozelenitev, vodni element in skulptura prijateljstva, ki naj bi ustvarili prijeten in prepoznaven ambient. Prav tako je načrt vključeval definiranje novih površin za promet in parkiranje, vsi dostopi pa naj bi bili prilagojeni za gibalno in senzorično ovirane ljudi.

Trg prijateljstva Jesenice

Prebivalci Plavža izrazili nasprotovanje

Vendar pa je predlog o zmanjšanju parkirnih mest na tem območju sprožil ogorčenje med prebivalci Plavža. Menijo, da bi zmanjšanje razpoložljivih parkirnih mest negativno vplivalo na njihovo vsakdanje življenje, predvsem pa bi bilo težavno za lokalne trgovine in gostinske lokale, ki se zanašajo na dostopnost parkirišč za svoje stranke.

Razprava na Občinskem svetu

Na občinskem svetu so se svetniki seznanili z namero in idejno zasnovo za prenovo Trga Prijateljstva, in razprava o tej temi ni potekala brez strastnih izmenjav mnenj. Nekateri so podprli prenovo kot priložnost za izboljšanje urbanega okolja in ustvarjanje prostora za druženje, medtem ko so drugi izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih negativnih vplivov na parkiranje in lokalno gospodarstvo.

Trg prijateljstva Jesenice

Nadaljevanje zgodbe

Razprava o prihodnosti Trga Prijateljstva v Plavžu bo zagotovo še trajala, saj se prebivalci, občinski svetniki in občinske oblasti poskušajo uskladiti glede potreb lokalne skupnosti in ambicij za urbano prenovo. Ostanite z nami, da boste obveščeni o nadaljnjem razvoju in odločitvah, ki bodo oblikovale podobo tega pomembnega mestnega prostora.

 

Spletno uredništvo
Avtor kolumne Andrej Vastl