Poslanec Anton Šturbej je na ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s sredstvi namenjenimi za investicije v infrastrukturo slovenskih univerz.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister,

v zadnjih mesecih leta 2023 so mediji poročali, da se je s sredstvi proračuna Republike Slovenije finančno znatno podprlo izgradnjo dveh novogradenj fakultet Univerze v Ljubljani – gre za objekt Medicinske fakultete in stavbo Veterinarske fakultete. Pri tem velja poudariti, da pa sredstva za investicije v infrastrukturo potrebujejo vse slovenske univerze, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

Glede na navedeno me zanima:

  1. Koliko sredstev je bilo v letih od začetka leta 2018 do konca leta 2023 namenjenih za investicije v izobraževalno – raziskovalno infrastrukturo vseh slovenskih univerz po posameznem proračunskem letu?
  2. Kakšen je bil delež sredstev, v prej omenjenem obdobju, po posamezni slovenski univerzi in po posameznem proračunskem letu?
  3. Koliko sredstev je v proračunih za leti 2024 in 2025 namenjenih za investicije v izobraževalno – raziskovalno infrastrukturo vseh slovenskih univerz?
  4. Kakšna je predvidena razdelitev sredstev za investicije v izobraževalno – raziskovalno infrastrukturo po posameznih slovenskih univerzah?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si