Koliko so zaslužili januarja?

Plače javnih uslužbencev so v skladu z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javne. Do sedaj so bile objavljene samo plače zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve. Tokrat so ponovno objavili njihove plače za januar 2021, vendar brez podatka o delovnem mestu, je pa poleg bruto plače prikazana še delovna uspešnost in Covid-19 nadomestilo. Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za januar 2021, je na Ministrstvu za notranje zadeve 12,5 odstotka, v Policiji 20,7 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 11,6 odstotka. V prikazanih zneskih niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno). Višino plač si lahko ogledate na tej povezavi. Bodo višine plač kmalu objavila tudi ostala ministrstva?