Koliko ministrstev potrebuje Slovenija?

Državni zbor je konec junija sprejel Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, s katerim se povečuje število ministrstev iz 17 na 20, ki bi nastala z deljenjem, združevanjem in prenašanjem posameznih področij, za katera so ministrstva zadolžena. Dejansko pa ne gre za nova področja dela, ki že sedaj ne bi bila pokrita v okviru sedemnajstih ministerstev.

V predlagateljici referenduma, Slovenski demokratski stranki, so mnenja, da smiselnih zaokrožitev področij po spremembi zakona praktično ni. Edina smiselna je združitev kohezijske politike in regionalnega razvoja, ki pa ostaja na pol poti, saj lokalno samoupravo pušča v drugem ministrstvu, načrt za okrevanje pa v tretjem. Smiselna bi bila združitev vseh področij in istočasno ukinitev Ministrstva za javno upravo, ki po prehodu posameznih področij postaja vsebinsko prazen in nepotreben. Smiselno bi bilo torej krčenje števila ministrstev, ne pa povečevanje, tudi v luči gospodarske krize, ki že trka na vrata in bo povzročila upad proračunskih prihodkov.

Po kreativnosti posebej izstopa Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki v isti koš meče dolgotrajno oskrbo, oskrbo starejših so pustili na področju sociale, zemljiško in stanovanjsko politiko, razvijanje in promocijo modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih ter udeležbo delavcev pri dobičku ter ostalih t. i. politik ekonomske demokracije. Novoustanovljeni resor bi se torej po sprejeti noveli zakona ukvarjal z vsem po malo, kar ne bi prineslo nobene učinkovitosti, temveč levečjo možnostnastankanesoglasij, vztrajnega pregovarjanja glede delitve pristojnosti in zmede.

Najbolj racionalni po številu ministerstev doslej bili Janševi vladi 2004–2008, ki je imeli 12 ministrstev, v mandatu v letu 2012 pa le dobrih 11. To je dokaz, da lahko Slovenija uspešno deluje tudi z manjšim birokratskim aparatom, ki je zaradi vitkosti lahko tudi bolj učinkovit.

Če se ozremo po Evropi lahko vidimo, da v Švici z 8 milijoni prebivalcev obvladujejo državo s sedmimi ministrstvi, Švedska in Madžarska jih imata 11. Avstrija in Bolgarija imata 12 ministrstev. Nizozemska, Grčija, Finska in Belgija pa 13. Gre za države z nekaj milijoni prebivalcev, med 6 in 10, torej trikrat ali štirikrat več, kot jih ima Slovenija.

Ker v Slovenski demokratski stranki ocenjujejo, da gre pri vprašanju oblikovanja vlade za pomembno družbeno vprašanje menijo, da je potrebno širše soglasje o tem, na kakšen način bo delovala Vlada Republike Slovenije z vidika učinkovitosti, preglednosti, konsistentnosti, pravne varnosti, za blaginjo Slovenije ter državljank in državljanov. Zato poudarjajo, da je pomembno, da se o predlagani rešitvi organizacije vlade državljanke in državljani odločijo na referendumu.