Kodeks obnašanja še v karikaturah

Slika: MO Kranj

Sv. Jošt nad Kranjem vsak dan, zlasti pa ob koncu tedna, obiščejo številni pohodniki, kar ima tudi negativne posledice, zlasti zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov ter nepravilnega parkiranja. Zato je Mestna občina Kranj v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Jošt junija letos pripravila Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta. Ta jih k spoštljivemu odnosu do narave, lastnine in pohodnikov poziva tudi s tabel ob poteh na Jošta. Pred kratkim so končali s postavitvijo še sedmih kozolcev z objavljenim kodeksom in ilustracijami Krančka, da bo ozaveščevalna vsebina pritegnila tudi mlajše pohodnike, v prihodnje jih bodo še šest.

Ob podpisu Kodeksa obnašanja obiskovalcev Jošta, katerega cilj je zagotoviti red pri uporabi površin v naravi in na zasebnih zemljiščih ter tako vzpostaviti skrben in spoštljiv odnos do Jošta, lastnine in tamkajšnjih prebivalcevso poleti že postavili tri kozolce z vsebino oziroma deli kodeksa. Eden stoji tudi na vrhu Sv. Jošta, vse do danes pa so ob treh najbolj frekventnih poteh na to priljubljeno pohodniško točko postopoma nameščali še preostale, tako da jih je zdaj skupno deset, v načrtu pa je postavitev še šestih kozolcev. S teh Kranček avtorja Jožeta Trobca na prijazen način pozdravlja obiskovalce ter jih opominja na spoštovanje narave in ljudi. Pravila obnašanja so namreč razdelana v štirih sklopih, in sicer Spoštujem naravo, Spoštujem sebe, Sem zgled drugim, Spoštujem lastnino in zakone ter Spoštujem druge obiskovalce.