Kmalu nove osebne izkaznice

Slika: www.gov.si

Predvidoma v začetku leta 2022 bomo na upravnih enotah lahko zaprosili za novo osebno izkaznico, ki bo vsebovala čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Biometrični podatki bodo shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se bodo lahko uporabljali samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje. Z osebno izkaznico bomo lahko opravljali tudi storitve na področju zdravstva. Tako bo nova osebna izkaznica nadomestila kartico zdravstvenega zavarovanja. Ker pa osebna izkaznica ni obvezen dokumenta, bodo vsi, ki nimajo osebne izkaznice, še vedno lahko zaprosili za kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebna izkaznica bo tudi nosilka sredstva elektronske identifikacije, saj bo na njej tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Po novem bo osebna izkaznica priglašena tudi kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje, tako bo državljan Republike Slovenije z osebno izkaznico lahko opravljal tudi e-storitve tujih ponudnikov. Uvajanje nove osebne izkaznice bo postopna, zato sedanjim osebnim izkaznicam veljavnost ne bo prenehala, uporabne bodo do poteka veljavnosti.