Kmalu nova tematska učna pot

Slika: naklo.si

V teh dneh v Občini Naklo zaključujejo projekt Biodeverziteta naselij. Namen projekta je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih treh gorenjskih občin (Bled, Bohinjska Bistrica in Naklo) in izvedba delavnic s priporočil za ohranitev  biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Projekt je bil izvajan in sofinanciran v sklopu evropskih projektov pod oznako LAS. V sklopu tega projekta so urejene obvestilne table, ki nazorno prikazujejo naravo v okolici. Table so postavljene ob tematski učni poti Čudovita narava pred našim pragom, ki poteka tudi preko novega mostu čez potok Dupeljščice. Pot še ni odprta, saj za most še čakajo na izdajo gradbenega dovoljenja. Po dograditvi mostu bo omogočen tudi lažji dostop do novega nogometnega igrišča.

V sklopu projekta je postavljenih tudi nekaj novih klopi. Klopi so res namenjene posedanju, vendar na občini prosijo, da v času epidemije teh klopi ne uporabljate. Vrednost naložbe je skoraj 65.000 EUR. Od tega predstavljajo sredstva ESRR nekaj več kot 42.000 EUR, ostalo bo financirala Občina Naklo iz svojega proračuna.