Kjer ni tržnega interesa, bo stroške krila država

Slika: Pixabay.com

Širokopasovni dostop do interneta prinaša pozitivne družbeno-ekonomske učinke za državo in državljane. Na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Odpira mu nove priložnosti tako na poslovnem kot tudi v zasebnem in javnem življenju v procesih, kot so učenje, zaposlitev, dostop do javnih informacij in storitev, dostop do raznih vsebin in socialnih omrežij, povečanje produktivnosti, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, učinkovitejšo komunikacijo in podobno. Zato je pomembno, da je dostop omogočen vsem gospodinjstvom. V okviru prvega odpiranja javnega razpisa Ministrstva za javno upravo za gradnjo odprte širokopasovne infrastrukture je bilo dodeljenih dobrih 17,5 milijonov evrov javnih sredstev za skoraj 8000 gospodinjstev iz skupno 29 slovenskih občin. Med temi so tudi gospodinjstva iz nekaterih gorenjskih občin.  Povezavo bodo dobila nekatera gospodinjstva v Preddvoru, Cerkljah na Gorenjskem, Kamniku in Žireh, ki doslej niso imela širokopasovne povezave in kjer ni bilo tržnega interesa za izgradnjo širokopasovne infrastrukture. Tako bodo ta gospodinjstva kmalu lahko dostopala do te infrastrukture in s tem tudi možnosti izkoriščanja številnih priložnosti, ki jih omogočajo sodobne digitalne tehnologije.