Kdo in pod kakšnimi pogoji se lahko z avtom zapelje v stari del Kranja

vir: J.K.

Za staro mestno jedro v Kranju je trenutno izdanih 1200 dovolilnic, vendar pa v kranjski mestni upravi ocenjujejo, da je „pravih“ upravičencev le 900.

Zaradi novega odloka, ki ureja promet v Kranju in okolici, je s 3. julijem 2017 pričela delovati začasna pisarna, v kateri lahko meščani in meščanke oddajo vlogo za pridobitev novih dovolilnic. Nove dovolilnice jim bodo omogočale, da bodo še naprej lahko dostopali do svojih objektov v mestnem jedru.

Kje: Mestna uprava Kranj, Slovenski trg .
Kdaj: od 3. julija 2017 naprej, od 10. – 17. ure, do 3 julija 2017
Kdo: meščani in meščanke, ki želijo imeti dostop do svojih objektov v starem mestnem jedru.

 • Vlogo za dovolilnico lahko oddate v pisarni ali preko spletnega mesta www.dovolilnice.kranj.si. Na spletni strani lahko oddate vlogo, prav tako pa lahko pripnete vse zahtevane dokumente.
 • Obstoječi imetniki dovolilnic se v sistem prijavijo s svojo enotno matično številko občana (EMŠO),
 • za geslo pa uporabijo številko obstoječe dovolilnice.

Postopek je zelo preprost, piše na spletni strani Mestne občine Kranj.

Vsi, ki so že sedaj imeli dovolilnice, so bili ali bodo obveščeni s strani Mestne občine Kranj, prejeli pa bodo tudi navodila, kje in kako lahko oddajo vlogo.

Stare dovolilnice bodo veljale do 15. septembra 2017. Na isti dan bodo dovolilnice prenehale delovati tudi dostavljavcem in pravnim osebam, ki potrebujejo dostop do mestnega jedra. Če spadate med njih, lahko vse informacije, ki jih potrebujete, dobite v začasni pisarni na Slovenskem trgu.

Mestna občina Kranj poziva vse dosedanje imetnike dovolilnic, da si nove dovolilnice zagotovijo pravočasno. Pisarna bo delovala do konca julija 2017.

Najkasneje do 2. oktobra bi morale biti rešene vse vloge, tudi vlogami za izdajo dovolilnic upravičencem, ki jih do sedaj niso potrebovali (zlasti stanovalci cone 2, ki so vezani na uporabo javnih parkirnih mest, npr. Vodopivčeve ulice, Sejmišče…). Takrat naj bi namreč sistem začel delovati v praksi. Gre za precejšen administrativni zalogaj za občinsko upravo, ki bo morala zagotoviti kadrovske okrepitve. Trajanje postopka od vložitve vloge do izdaje dovolilnice, je sedaj občutno predolgo in ni veliko možnosti, da bi bilo mogoče v dveh mesecih in pol obdelati na stotine vlog.

 

KAKO JE Z VSTOPOM V STARO MESTNO JEDRO, ČE NIMATE DOVOLILNICE?

Pridobitev dovolilnice za dostavljavce in serviserje

 • Dovolilnico za dostavo v mestnem jedru lahko pridobi vsak, toda brezplačno le za izvajanje dostave med 6. in 10. uro dopoldan.
 • Za izvajanje dostave izven dostavnega časa, bo za pridobitev dovolilnice treba plačati 100 evrov za letno dovolilnico, 30 evrov za mesečno in 10 evrov za dnevno dovolilnico.
 • Dovolilnica omogoča vstop, ki pa ne sme trajati več kot 30 minut. Ta režim velja tekom celega dne, vendar le na območjih z omejenim lokalnim prometom.
 • Za izvajanje (vnaprej načrtovanih) gradbeno-obrtniških del bo možno pridobiti posebno dovolilnico.
 • Za nujne servisne storitve bo vsak stanovalec, ki je upravičen do dovolilnice oziroma ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v območju za pešce in je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, upravičen do 12 brezplačnih vstopov in izstopov v koledarskem letu.

Enkratni vstop v mestno jedro

 • Vstop v mestno jedro bo možen tudi brez dovolilnice, vendar ta ne bo brezplačen.
 • Enkratni vstop in izstop iz mestnega jedra bo dovoljen, če boste plačali 5 €, vendar pa se vozilo v mestnem jedru ne bo smelo zadrževati dlje od dveh ur.
 • Vozilo boste lahko ustavili zunaj označene parkirne površine, vendar ne dlje kot 30 min (to ne velja za območja popolne prepovedi prometa od 10. ure dopoldan do 6. ure zjutraj naslednjega dne ), potem ga bo treba umakniti na označeno parkirno mesto. Če prostega parkirnega mesta ni, bo vozilo moralo zapustiti mestno jedro.

Parkirišči Čebelica in Huje

 • Še naprej ostaja v veljavi obstoječa ureditev, po kateri sta prvi dve uri parkiranja za obiskovalce brezplačni.
 • Parkirišče je plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure (0,60 EUR/uro).

Parkirišče na Sejmišču in preostale javne parkirne površine v coni 2

 • Parkirišče na Sejmišču bo postalo plačljivo parkirišče (brez zapornic).
 • Enako velja za vse preostale javne parkirne površine v coni 2. Parkirnina (0,60 EUR/uro) se bo plačevala od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure;
 • Prva ura parkiranja bo brezplačna z uporabo občinske parkirne kartice, vendar največ enkrat dnevno po eno uro.
 • Stanovalci cone 2 (za območje parkirišča na Sejmišču so to predvsem stanovalci na Vodopivčevi, Sejmišču, delu Savske ceste…) bodo lahko pridobili parkirno dovolilnico pod pogoji, ki so določeni v odloku.

  Vir: Uradni list

Kakšen bo nov prometni režim v starem mestnem jedru, je lepo razloženo na strani krajevne skupnosti Kranj – Center.

Pravni okvir bodočega prometnega režima v krajevnih skupnostih Center, Huje, Planina, Bratov Smuk, Primskovo, Vodovodni stolp in Zlato polje, je stopil v veljavo z objavo Odloka o pravilih cestnega prometa v Uradnem listu št. 22/2017 in Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce ter Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin v Uradnem listu št. 29/2017.

Sliko con si lahko ogledate tukaj.