Kdaj se bo pričela gradnja ceste Britof-Hotemaže?

Že v času prejšnje vlade je bil objavljen razpis za gradnjo ceste Britof-Hotemaže, izbran je bil tudi že izvajalec, vendar se z deli še vedno ni pričelo.

Kot so sporočili iz Občine Šenčur, so dne 17.06.2022 prejeli v podpis pogodbo med naročnikom Ministrstvom za infrastrukturo, sofinancerjema Mestno občino Kranj in Občino Šenčur, ter izbranim izvajalcem Gorenjsko Gradbeno družbo. Gorenjska Gradbena družba bo ta odsek ceste zgradila v skupni vrednosti 5.684.428,18€ z vključenim DDV-jem. Od skupnega zneska pa naj bi Mestna občina Kranj prispevala 162.518,35€ ter Občina Šenčur 928.810,36€. Kot pojasnjujejo na šenčurski občini, pa njihov del sofinanciranja še usklajujejo z Direkcijo RS za infrastrukturo ter določila pogodbe.
Po končanih usklajevanjih bodo vsi deležniki v Medgeneracijskem centru v Šenčurju podpisali pogodbo, le to pa naj bi podpisali še v mesecu avgustu 2022. Izvajalec se s pogodbo obvezuje, da bo dela dokončal v skladu s terminskim planom izvajanja del, in sicer v roku 750 dni od uvedbe v delo.