Kamniti most bo kmalu obnovljen

Slika: Občina Škofja Loka

Kulturna dediščina Škofje Loke je ena najbogatejših v Sloveniji. Zelo pomemben v tej zbirki kulturnih znamenitosti je tudi Kamniti oziroma Kapucinski most, ki so se ga z namenom, da ga ohranijo tudi zanamcem, pričeli obnavljati v več fazah. Kamniti most v Škofji Loki je bil zgrajen v sredini 14. stoletja kot masivna enoločna kamnita konstrukcija in omogoča prehod prek Selške Sore v mestno jedro. Je najstarejši kamniti most v Sloveniji in izjemen primer srednjeveškega graditeljstva in konstruiranja mostov ter prepoznavna mestna ikona. Trenutno je obnova v fazi čiščenja, restavriranja in konserviranja obočnih delov ločne konstrukcije. V prvi polovici leta je bil obnovljen tudi betonski hodnik za pešce, obnovljena pa je bila tudi kovana ograja.

Celotna vrednost obnove mostu znaša 115.815 evrov. Občina Škofja Loka pa je za obnovo Kamnitega mostu s strani Ministrstva za kulturo prejela tudi 56.749,14 evrov namenskih sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine.