Kamničan, ki je rešil Štajersko

Slika: gov.si

Na današnji dan pred 147 leti se je v Kamniku rodil general in velik slovenski domoljub Rudolf Maister. General Maister je slovenskemu narodu v prelomnem trenutku z odločnim prevzemom oblasti pribojeval velik del narodnostnega ozemlja, in sicer Maribor in Dravsko dolino, v trajno posest. Tega ne bi mogel uspešno narediti, če ob sebi ne bi imel motiviranih in ustrezno opremljenih borcev. Brez generala Maistra in njegovih borcev bi ostali brez pomembnega dela Slovenije.

General Maister je 23. novembra 1918 razorožil nemško varnostno stražo, s čimer je mesto Maribor v celoti prišlo pod njegovo poveljstvo. Tako je odločilno vplival na to, da sta Maribor in Spodnja Štajerska ostala v slovenski posesti tudi med nadaljnjim določanjem meja in do danes, ta dan pa se je zapisal v slovensko državotvorno zgodovino. S svojim vizionarskim ter odločnim vojaškim in državotvornim ravnanjem je pomembno vplival na oblikovanje slovenske meje na severu ter tako tudi na dolgoročno veliko ugodnejši izid slovenskih državotvornih interesov, kot se je kazalo ob koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske. Te zgodovinske izkušnje po prvi svetovni vojni dokazujejo, kako pomembne so obrambne zmogljivosti naroda in države.