Kam z odpadnimi maskami?

Slika: Pixabay.com

Iz dneva v dan se soočamo z vse več okuženimi. Ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil za boj proti novemu korona virusu, kamor sodijo tudi uporaba različnih zaščitnih pripomočkov in opreme, pa se je posledično zelo povečala količina odpadne zaščitne opreme. Vedno več je uporabe zaščitnih mask, silikonskih rokavic, razkužilnih robčkov, tkanin in podobnih odpadkov, opozarjajo pri Komunali Kranj.

 

Z odpadki okuženih moramo ravnati drugače

Z odpadki okuženih oseb ali tistih, ki kažejo znake okužbe s korona virusom, je treba ravnati drugače. Za preprečevanje širjenja okužb je ključno pravilno ravnanje z odpadno zaščitno opremo. Postopek odlaganja odpadkov iz gospodinjstev, kjer so zaznali okužbo s korona virusom oziroma naj to velja tudi za tiste, ki se jih loteva samo prehlad, je drugačen od običajnega ločevanja odpadkov. Odpadke, kot so osebni predmeti, material za enkratno uporabo (robčki, rokavice in maske), odpadki od čiščenja prostorov, krpe in sanitetni odpadki, zbiramo in  odlagamo v plastično vrečko. Ko je ta polna, jo je treba tesno zavezati ali zalepiti ter potem namestiti v dodatno vrečo in to tudi zavezati ali zalepiti.

V kateri zabojnik?

Vsa odpadna obvezna zaščitna oprema (maske, rokavice, čistilne krpe, razkužilni robčki …), ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v različnih podjetjih in panogah (šoferji, učitelji, vzgojitelji, prodajalci) ali pa občani (pri nakupovanju v trgovinah, obisku javnih ustanov), sodi v posebno vrečko, ki jo hranimo ločeno in šele po treh dneh odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Poleg vsega se moramo zavedati tudi izpostavljenosti smetarskih ekip, ki dnevno odvažajo odpadke. S pravilnim ravnanjem lahko dodatno pripomoremo k njihovi zaščiti ter zdravju.