Kam z nevarnimi odpadki?

Slika: pixabay.com

Sredi oktobra bo Komunala Kranj po vseh krajevnih skupnostih zbirala nevarne odpadke, saj načrtovane velike čistilne akcije, ki jo organizirajo skupaj z MO Kranj in Kranjskimi taborniki zaradi slabih epidemioloških razmer ne bo. Pred časom je bi v Kranju vzpostavljen digitalin zemljevid črnih točk, kjer se nepravilno odlagajo odpadki. Kranjski taborniki bodo ponovno preverili stanje na teh točkah.

Na MO Kranj poudarjajo, da morajo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, so lastniki počitniške hiše ali opravljajo poslovno dejavnost, saj vsi ti tudi povzročajo nastajanje odpadkov. To pomeni zbiranje in oddajanje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat (redni odvoz mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter odpadne embalaže), oddajanje odpadkov na ekoloških otokih, zbirnih centrih in v času akcije oddajanje kosovnih odpadkov ter zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Zbiranje nevarnih odpadkov

Komunala Kranj bo čez dva tedna izvedla prav zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ne pa tudi tistih od pravnih oseb. Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, drobna elektronika, kot so mobilni telefoni, kalkulatorji, pametne ure … Tovrstni odpadki ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke ali v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo prst, vodo, živali in ljudi. Na nevarnost nas opominjajo že različna opozorila na samem izdelku oziroma embalaži: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, okolju škodljivo, strupeno, jedko, itd.. Za nevarne veljajo tudi odpadki, ki na prvi pogled ne delujejo kot taki, vendar so škodljivi in nevarni za vodotoke, naravo in ljudi (odpadna olja, kozmetika, embalaža pod tlakom,…).

Razpored zbiranja nevarnih odpadkov v Mestni občini Kranj

 

KS Primskovo; ponedeljek, 12. 10., od 13.  do 16. ure, pred Domom krajanov Primskovo na Jezerski cesti 41,

KS Vodovodni stolp; ponedeljek, 12. 10., od 16.15 do 19. ure, pred OŠ Simona Jenka,

KS Planina; torek, 13. 10., od 10. do 13. ure, na parkirišču pri Športni dvorani Planina,

KS Zlato polje; torek, 13. 10., od 13.15. do 16. ure,  pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti,

KS Kokrica; torek, 13. 10., od 16.15 do 19. ure, na parkirišču pred Domom krajanov Kokrica,

KS Žabnica; sreda, 14. 10. , od 10. do 13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču,

KS Bitnje; sreda, 14. 10., od 13.15. do 16. ure, parkirišče pri naslovu Srednje Bitnje 128 (Marjan Hafnar, avto prevozništvo),

KS Stražišče; sreda, 14. 10., od 16.15 do 19. ure, križišče Škofjeloške  z Delavsko cesto, na peščenem parkirišču pri trgovini Mak,

KS Besnica; četrtek, 15. 10., od 10. do 13. ure, na peščenem dovozu nasproti gostilne Pr’ Jazbecu, Dvor 2,

KS Struževo; četrtek, 15. 10., od 13.15. do 16. ure, pri transformatorski  postaji,

KS Mavčiče; četrtek, 15. 10., od 16.15. do 19. ure, na parkirišču pred pokopališčem Mavčiče,

KS Čirče; petek, 16. 10., od 10. do 13. ure, na parkirišču pri nogometnem igrišču,

KS Britof; petek, 16. 10., od 13.15. do 16. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču,

KS Predoslje; petek, 16. 10., od 16.15. do 19. ure, na parkirišču pri osnovni šoli,

KS Golnik; ponedeljek, 19. 10., od 10. do 13. ure, na parkirišču poleg gasilskega doma,

KS Goriče; ponedeljek, 19. 10., od 13.15 do 16. ure, na parkirišču ob telovadnici osnovne šole

KS Trstenik; ponedeljek, 19. 10., od 16.15. do 19. ure, Trstenik pri trgovini.