Kako oživeti mestno jedro Kranja?

Mestna občina Kranj začenja s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in Konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Kranja, s čimer želi prispevati k postopnemu oživljanju tega dela mesta. K sodelovanju z izpolnjevanjem spletne ankete vabi tudi občanke in občane, ki kot uporabniki mestnih storitev oziroma kot obiskovalci mesta svoja stališča in želje podajo najbolj neposredno.

Urejanje območja starega mestnega jedra so v preteklosti že vključevali različni dokumenti, ki so obravnavali prihodnji razvoj območja bodisi kot celoto bodisi njegove posamezne dele. Leta 2009 so tako v MOK na podlagi natečajne rešitve pripravili projekt prenove ulic in trgov, v letu 2015 pa sprejeli Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj, ki predvideva izvajanje nekaterih ukrepov na območju mestnega jedra.

Trenutno poteka urejanje starega mestnega jedra na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra, katerega začetki segajo v leto 1983 in zato ne ustreza današnjim željam in potrebam. Z bolj aktualnimi prostorskimi akti za območje starega mestnega jedra pa želijo v Mestni občini Kranj omogočiti njegovo celovito prenovo, tako prostorsko in socialno, kot tudi ekonomsko.

anketo, ki so jo pripravili v okviru priprave Konservatorskega načrta za prenovo, pa želijo v Mestni občini Kranj preveriti, katere vsebine in prvine mestnega jedra je treba posebej razvijati in varovati, kako usklajevati varovanje dediščine z razvojem, in na kakšen način lahko Mestna občina Kranj prispeva k celoviti oživitvi in utripu starega mestnega jedra. Posebej jih zanimajo stališča in želje občanov in obiskovalcev, ki se jim porajajo na podlagi lastnih izkušenj kot uporabnikov mestnih storitev oziroma kot obiskovalcev starega mestnega jedra.