Kako oddati podpis podpore

Slika: FB S.K.

Že nekaj tednov lahko pred upravnimi enotami po Sloveniji lahko opazimo stojnice, kjer se zbirajo različni podpisi. Zbiranje podpisov za kandidate za predsednika Republike Slovenije se približujejo koncu, saj se rok za vložitev kandidatur izteče 28. septembra. Zbrati dovolj glasov za vložitev kandidature je prvemu uspelo dr. Anžetu Logarju, ki je uspel zbrati krepko več podpisov, kot je zahtevano, nekateri kandidati pa podpise še zbirajo.

Poleg podpisov za predsedniško kandidaturo, pa se zbirajo tudi podpisi za tri referendume. Pobudnik teh referendumov je Slovenska demokratska stranka, ki nasprotuje trem zakonom, ki podrejajo javni zavod RTV Slovenija vladajoči politiki, povečujejo število ministrstev iz 17 na 20 in ukinjajo izvajanje dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, novele zakonov prinašajo škodljive posledice za vse državljane Republike Slovenije.

Podpise podpore je mogoče oddati tudi na upravnih enotah na Gorenjskem, in sicer na upravnih enotah v Kranju, Jesenicah, Kamniku, Radovljici, Škofji Loki in Tržiču.

Lahko pa podpis podpore referendumom oddate tudi elektronsko. Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na povezavo do posameznega referenduma, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddajo pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišejo pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Bolni in invalidi, ki ne morejo na upravno enoto in nimajo digitalnega podpisa, lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba bo tako osebo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati.