Kako do solidarnostnega dodatka za študente?

Vlada RS pri pomoči prebivalstvu ni pozabila na študente. Tako bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Izplačeval se bo višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (14., 15., 16., 17., in 25. člen).

Upravičenci morajo za pridobitev dodatka oddati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi.  Rok za oddajo vloge je 25. januar 2021 do polnoči za izplačilo do 31. 1. 2021

Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, enotna matična številka občana – EMŠO). Za vsa vprašanja se študentje lahko obrnejo na Enotni kontaktni center (na e-naslov ali na telefonsko številko 080 2002 (ob delavnikih med 8. in 16. uro).

Pri izpolnjevanju vloge je potrebno upoštevati, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena in to ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.